Procedura Postępowania dla Rodziców i Uczestników Zajęć w Poradni

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, dyrektor NPPP w Luzinie wprowadza działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach prewencyjnych przekazujemy Państwu zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Informacje ogólne

1. Wizyty w Poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu, na omówione godziny.

2. Rodzic, opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się dokładnie na wyznaczoną godzinę.

3. Rodzic lub opiekun prawny i dziecko  muszą być bezwzględnie zdrowi. W sytuacji niedyspozycji  należy odwołać wizytę z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Osoby chore nie będą przyjmowane. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

5. Do korytarza Poradni wchodzą tylko osoby umówione na konkretną godzinę .

6. Wchodząc do budynku dziecko i opiekun muszą być wyposażeni w maskę ochronną oraz  jednorazowe rękawiczki.

7. Po wejściu do budynku należy podejść do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie (wskazane jest przyjście w rękawiczkach jednorazowych, które również dezynfekujemy)

8. Przy wejściu do Poradni na umówioną osobę będzie czekał pracownik Poradni ,ustali z Rodzicem ,opiekunem prawnym szczegóły działań oraz czas trwania zajęć i dokładną godzinę odbioru dziecka.

9. Po przejęciu Uczestnika zajęć przez pracownika prowadzącego zajęcia osoba towarzysząca       opuszcza Poradnię i wraca na umówioną godzinę. W okresie stanu epidemii  Poradnia nie udostępnia poczekalni .

10. Wszyscy są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości –przynajmniej 1-1,5 metra między osobami  ,do przestrzegania  higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),